Amdanom

image

Croeso i Cartrefi Gofal Cariad Cyf, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gofal o’r radd uchaf i bobl mewn oed, gan sicrhau bod urddas a lles ein preswylwyr bob amser wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Mae’r cwmni’n eiddo i’r teulu Hughes sydd wedi byw yn yr ardal am genedlaethau ac maent yn rhan o’r gwaith o reoli’r cartrefi o ddydd i ddydd. Mae ein cartrefi wedi eu datblygu’n llefydd cyfforddus, diogel a hapus i fyw a gweithio ynddynt.

Credwn mewn trin pawb fel unigolion, gan wrando ar eu hadborth, a sicrhau eu bod yn mwynhau pob diwrnod. Mae hyn yn cynnwys gweini bwyd cartref blasus a threfnu gweithgareddau bob dydd nid yn unig i symbylu pobl ond hefyd i hybu eu hymdeimlad o annibyniaeth. Rydym yn annog yr ymweliadau pwysig hynny gan deulu a ffrindiau ac yn estyn croeso iddynt.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau gofal o ofal seibiant i ofal preswyl, gofal nyrsio a gofal lliniarol hirdymor.

Yn y rhan hon:-

- Ein Nodau
- Pwy Ydym Ni

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy