Geirda

image

Sylwadau o’n Holiadur Archwiliad Ansawdd 2012:

• Yn fodlon â’r holl ofal a roddir, awyrgylch cyfeillgar ac amgylchedd glân.

• Diolch i’ch staff, mae fy mam wedi ymgartrefu’n dda iawn ym Mhlasgwyn, ac mae’n canmol pawb.

• Diolch i bawb am eich gofal cyson

• Mae'n ymddangos bod fy ffrind yn derbyn gofal mawr, ac rwy’n falch iawn

 

 

 

 

 

 

 

• Rydym wedi ein plesio’n fawr â’r gofal a’r nyrsio proffesiynol da a safonau da’r fetron a’i thîm sy’n rhedeg y cartref gofal, hefyd am y parch a ddangosir tuag atom gan bawb.

• Gan fod fy ngŵr wedi bod mor wael mae pob aelod o’r staff wedi bod yn garedig iawn tuag ataf.

• Rydym yn hapus iawn â’r gofal yn gyffredinol ac mae’r staff bob amser yn ymroddgar a gofalgar.

• Mae’r bwyd yr ydym wedi ei weld ym Mhlasgwyn yn ymddangos o ansawdd rhagorol.

• Mae’r gofal y mae fy modryb yn ei dderbyn ym Mhlasgwyn yn rhagorol. Llawer gwell na’i chartref gofal blaenorol. Mae’r staff hefyd yn rhagorol.

• Cartref sy’n cael ei redeg yn dda, sy’n lân gydag awyrgylch croesawus, bodlon iawn yn gyffredinol

• Mae safon gyffredinol y gofal a’r ddarpariaeth yn dda iawn i ragorol ym Modawen. Mae’r staff yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac yn barod i wrando ar awgrymiadau. Mae agwedd gadarnhaol ac ymrwymiad amlwg y staff cymorth i’w ganmol, yn arbennig y staff sy’n rhoi eu hamser eu hunain i helpu ar ddiwrnodau thematig ac ati. Mae’r ethos o agwedd wirioneddol ofalgar bob amser yn amlwg. Mae’r gweithgareddau a’r diwrnodau thematig yn wych ac yn glod i’r cartref.

• Yr ystafell wely’n gwbl addas – glân iawn

• Diolch am yr holl ofal – Diolch am y gofal

• Y nyrs yn wybodus iawn am gyflwr fy mherthynas

• Yn gofalu am fy nghyfaill annwyl yn dda iawn

• Diolch i bawb am eich gwaith caled

• Mae hysbysiadau sy’n rhoi gwybodaeth am weithgareddau bob amser yn y cartref

• Rwy’n hapus iawn â’r gofal y mae fy mherthynas yn ei dderbyn, yn arbennig yr agwedd feddylgar a ddangoswyd ar ôl iddo ddychwelyd o’r ysbyty

• Mae fy nhad bob amser i’w weld yn mwynhau ei brydau, yn arbennig y brecwast poeth

• Yn gyffredinol rydym yn fodlon iawn â’r gofal

• Cacennau pen-blwydd blasus

Ffotograffau

pix pix pix pix pix pix

...mwy o ffotograffau

 

Bookmark and Share

Plasgwyn

 • Pentrefelin,
 • Criccieth,
 • Gwynedd
 • LL52 0PT
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 522559
  FFACS:+44(0)1766 522505


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy

Bodawen

 • Bodawen,
 • Porthmadog,
 • Gwynedd,
 • LL49 9PR
 • Rhif ffôn: : +44(0)1766 513422
  FFACS:+44(0)1766 513767


Gweld Cartrefi Gofal Cariad ar fap mwy