Cartref > Amdanom > Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth


Ein Gweledigaeth yw gosod y safon ar gyfer gofal nyrsio cyffredinol yng Ngwynedd; Wrth wneud hynny rydym wedi ymrwymo i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus; sicrhau ein bod yn darparu'r safonau gofal a chefnogaeth uchaf tra'n hyrwyddo annibyniaeth a lles mewn amgylchedd cartrefol gyda thîm sydd wedi'i hyfforddi'n dda.

Byddwn ni'n ymdrechu i barhau i gael ein cydnabod fel darparwr angerddol ac ymroddedig sy'n cynnig gofal a bennir gan anghenion unigol, gan staff gofalgar, gan ddangos urddas, parch a dewis i'n holl breswylwyr.

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

amser te - gofalwyr yn darparu te
 
 
  • amser te - gofalwyr yn darparu te
  • sgwrsio gyda'r preswylwyr
  • gofal gan y nyrs
  • chwarae'r piano gyda'r ci